Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipubliekesector (WNT)

Amsterdam, Netherlands

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipubliekesector (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op BVN van toepassing zijnde regelgeving: